תיאור הפרויקט:

בקרוב...

תכנון גן קהילתי הושעיה

01/2020

מזמין:    

מיקום:   חוף הכרמל

שטח:     כ-3000 מ"ר

צוות תכנון וביצוע

אדריכלית נוף: "חכם בן צבי אדריכלים ונגה כרמל

מהנדס: אלכס רוזנפלד

פיתוח שטח: אריק פלג