תיאור הפרויקט:

בקרוב...

דרך נוף כסולות -יער קק"ל

01/2018

מזמין:   קק"ל

מיקום:   דרך נוף - בית קשת

שטח:    כ-

סטאטוס: תכנון

צוות תכנון וביצוע

אדריכלית נוף:   נגה כרמל ו"חכם בן צבי אדריכלים"