תיאור הפרויקט:

בקרוב...

דרך נוף כסולות

01/2020

מזמין:   קק"ל

מיקום:   

שטח:    כ-

צוות תכנון וביצוע

תכנון אדריכלי : חכם בן צבי אדריכלים

אדריכלית נוף: 

קבלן: