תיאור הפרויקט:

בקרוב...

מרכז לוגיסטי טירה

01/2020

מזמין:   

מיקום:   

שטח:   

צוות תכנון וביצוע

תכנון אדריכלי ועיצוב פנים: חכם בן צבי אדריכלים

מהנדס: 

קבלן: 

פיתוח שטח: 

נגרות: 

צילום: