תיאור הפרויקט:

"דברים בגו" -מנווה האקדמיה ללשון העברית , הצעה למבנה ציבורי מהווה שילוב של מחקר אקדמי וחוויה מוזיאלית תרבותית. התכנון מציע חוויה ארכיטקטונית של צרוף מרחבים צירוף רעיונות לכדי שילוב מבנים המייצרים שפה ארכיטקטונית חדשה באמצעות כלים אדריכליים קלאסיים. חלל. מרחב. פתוח, סגור, נראה , נסתר. חשוף.

האקדמיה ללשון עברית בירושלים

07/2021

מזמין:    האקדמיה ללשון העברית -תחרות 

מיקום:   ירושלים, שדרת המוזיאונים.

שטח:    כ-9200 מ"ר

צוות תכנון 

תכנון אדריכלי : חכם בן צבי אדריכלים

תכנון נוף: אדריכלית נגה כרמל

צוות רעיוני: יונתן לוי,מיכאל שדה

עיצוב גרפי: דבורה גרינברג