תכנון מסחרי

"חכם בן צבי אדריכלים", מתכננים מרכזים מסחריים כ-20 שנה. הניסיון והראייה התכנונית של מרכזים מסחריים כוללת ניהול צוות היגוי רחב, עבודה בשיתוף פעולה עם מתכננים ואנשי מקצוע נוספים, לוחות זמנים לחוצים, תקציבים גדולים ועוד. 
הניסיון והתקשורת הטובה במצבי לחץ ובין אנשי המקצוע שנאספו עם השנים - הם ללא תחליף.