תיאור הפרויקט:

בקרוב..

באר שבע, בנין מגורים בעיר העתיקה

01/2020

מזמין:   

מיקום:   באר שבע

שטח:    

צוות תכנון וביצוע

תכנון אדריכלי ועיצוב פנים: 

מהנדס: 

קבלן: 

פיתוח שטח: 

נגרות: 

צילום: מירים חכם בן צבי