אדריכלות נוף

"חכם בן צבי אדריכלים", מתכננים בתים פרטיים וציבוריים עם ראייה תכנונית נופית. תוכניות נוף של השטח נעשות בשיתוף פעולה עם אדריכלי נוף והלקוחות מקבלים תכנון כולל מן הפנים אל החוץ ומן החוץ אל הפנים. החיבור מתקיים ומורגש במבנה ובדרך אליו ומן החללים הפנימיים אל המרחב הפתוח.